SNIPPETS

Verschillende kleine voorbeeldprogramma's voor het programmeren van een PIC.

N-channel Software PWM generator met een 16F628

De meeste "nieuwe" pic processoren hebben een hardware PWM generator aan boord. Er zijn dan echter maar 1 of maximaal 2 kanalen beschikbaar. Als je meer PWM kanalen wil besturen is een software PWM nodig. Het onderstaande programma genereert een 3 kanaals PWM signaal op PORTB pin0, pin1 en pin2 met behulp van TMR2. De dutycycle is per kanaal onafhankelijk in te stellen met 8 bit resolutie. Bij een 4 MHz kristal is de PWM frequentie 39 Hz, bij een 20 MHz kristal 195 Hz. De generatie gebeurt volledig interrupt driven zodat je in je hoofdprogramma de PIC andere zaken kan laten uitvoeren. Het programma is geschreven in MPASM (de gratis toolkit van Microchip) en kan zonder meer ook gebruikt worden in de andere types PIC die TMR2 aan boord hebben (zoals 16F877, 16F819 etc...)

Klik hier voor de code: softpwm.asm

PE1GRL