Digitale Audio Recorder met SPI flash geheugen voor APT ontvangst

Een zeer onvolledige beschrijving van mijn "Digital Audio Recorder" die ik heb gemaakt voor Harm PA3GDO.

De recorder is bedoeld om "in het veld" bij een doorgang van een NOAA weersatelliet het APT signaal vast te leggen en dit later af te spelen. De recorder maakt gebruik van een PIC 16F819 microcontroller en een 64 Mbit Atmel SPI FLASH geheugenchip. Er worden 8bit samples vastgelegd met op 9765 Hz, met een 64 megabit geheugenchip kan er dan voor 860 seconden (ruim 14 minuten) opgenomen worden. Daar een pass altijd minder is dan 15 minuten is dit dus voldoende. De samplerate kan desgewenst verlaagd worden tot 8680 Hz wat een opnameduur van meer dan 16 minuten toelaat.

Bij het afspelen wordt een 78,125 kHz PWM signaal gemoduleerd met de op 9765 Hz genomen samples (De samplerate is een deeltal van de PWM carrier, voor 9765 Hz is het deeltal 8, voor 8680 Hz is het deeltal 9, op deze wijze kan de samplerate eenvoudig aangepast worden)

De recorder bestaat uit een drietal blokken:

1) Een voorversterker die het audiosignaal conditioneert tot een 2V tt signaal rondom 3 Volt.

2) Het digitale gedeelte bestaande uit de PIC en de Flash geheugenchip

3) Een lowpas filter om het PWM signaal terug te zetten naar een audio signaal.

Voorversterker

* Geen schema beschikbar *

Digitale Recorder


klik op het schema voor een versie in hogere resolutie

Lowpas filter

Het lowpas filter is een derde orde Chebysev filter met een kantelfrequentie van 4 kHz en dient om de 78 kHz PWM carrier te onderdrukken.

Gebruiksaanwijzing

Moet nog gemaakt worden....

 

De source code voor de APTrecorder is hier te vinden:

vragen of opmerkingen: mail naar PE1GRL